Zaszywarki S.L.

Bardzo popularne z lat 70’ i 80’ zaszywarki NRD-owskie Textima zastąpione zostały maszynami S.L. z tej samej fabryki.
Maszyny te wzorowane na maszynach Union Special 80800 są bardzo dobrej jakości.
Mamy dwa typy głowic :

  • szyjące od prawej do lewej (patrząc na maszynę od frontu), „lewe” – SL-8962
  • szyjące od lewej do prawej „prawe” – SL-8263

Głowice S.L. są kontynuacją Textimy. Zmieniony został przede wszystkim system obcinania.
Dawny elektromagnetyczny zastąpiony został pneumatycznym. Niestety obcinak nie wchodzi w cenę głowicy, co znakomicie podraża cenę urządzenia.

Głowice S.L. proponujemy do wymiany w istniejących liniach Textimy. Przede wszystkim zaś do linii szyjących od lewej do prawej. Tylko te głowice (SL-8263) szyją w tym kierunku.

W innych przypadkach należy rozważyć zagadnienie.

zaszywarki S.L.

SL-8962